#vanmbonaarwerk

❝ De abeidsmarkt van nu begrijpen is moeilijk voor leraren. Daarom introduceren wij ons gratis ROC-lesprogramma ‘Ga Dromen!’, waarmee we jongeren helpen met de overstap van MBO naar werk ❞ 

Aldus Leo van de Buzinezzclub. Als penvoerder van de alliantie MBO & Arbeidsmarkt richten zij zich op de overgang van MBO naar werk. De ambitie is om een duurzame brug te slaan tussen opleiding en arbeidsmarkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, door hen tijdens hun opleiding of stage en gedurende de eerste stappen op de arbeidsmarkt, te begeleiden. Want juist in die overgangsperiodes zijn jongeren extra kwetsbaar.

Lees meer over de alliantie MBO & Arbeidsmarkt ➞