RU Content

De alliantie RU Content bundelt de kwaliteiten van de organisaties wedowe en Breaking Barriers, Building Bridges (BBBB). 

Doelstelling

RU Content activeert kwetsbare jongeren en focust op het wegnemen van barrières om hen zo als jonge professionals actief aan de samenleving deel te laten nemen. Na het volgen van dit traject hebben de jongeren door middel van de aan hen geboden aanbodversterking een grotere kans om succesvol de arbeidsmarkt in te stromen of om een geschikte opleiding te vinden. 

Doelgroep

Jongeren in kwetsbare posities, voornamelijk nieuwkomers uit Eritrea en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Vaak worden zij door alle officiële instanties als onzichtbaar en moeilijk te bereiken aangemerkt.

Programma

Jongeren krijgen een op maat gemaakt traject aangeboden waarin zowel creatieve als algemene vaardigheden worden ontwikkeld. In het traject volgen jongeren een theatertraject, krijgen ze een masterclass aangeboden en doen mee aan een fulltime PlusWhat programma.

Lessen

Lessen delen we graag als het onderzoek is afgerond.

Succesfactoren

  • Jongeren hebben vaardigheden geleerd die in bijna alle gevallen geleid hebben tot het behalen van een certificaat.

  • Verdere succesfactoren delen we graag zodra het onderzoek is afgerond.

Vervolg

Hierover snel meer

#RUContent

De alliantie RU Content bundelt de kwaliteiten van de organisaties wedowe en Breaking Barriers, Building Bridges (BBBB). RU Content gaat met een groep Eritrese jongeren aan de slag die door alle officiële instanties als onzichtbaar en moeilijk te bereiken wordt aangemerkt. Zij krijgen een op maat gemaakt traject aangeboden waarin zowel creatieve als algemene vaardigheden worden ontwikkeld. Het doel is om de stap naar een opleiding/stage/werk te verkleinen.

Lees verder over de alliantie RU Content