Geleerde Lessen - Samenwerking

  • Rachel van der Linden
  • 17 / 05 / 2022
  • Leestijd: 4 min
LinkedIn post bekijken

Samenwerken gaat helaas niet altijd vanzelf, maar wanneer het lukt leidt het tot prachtige resultaten. Succesfactoren zijn het hebben van eenzelfde doelstelling, een heldere taakverdeling én goede communicatie.

Een mooi voorbeeld van een geslaagde samenwerking is de alliantie #Talentontwikkeling van stichting Move en SOVEE. Uit de gedachte ‘dit zijn twee interessante partijen, die moeten eens samen zitten’ zijn ze samen om tafel gegaan met als resultaat Talent Traineeship 'What's Next'. Met dit unieke jongerenprogramma voor loopbaanoriëntatie begeleiden ze 3e en 4e jaars vmbo leerlingen bij een soepelere overgang van het vmbo naar het mbo.

Vanuit relatie en deskundigheid motiveert SOVEE jongeren om zich optimaal te ontwikkelen in een passende leeromgeving, waarbij stichting Move ervaren is met het ontwikkelen van projecten waarbij jongeren hun talenten ontdekken en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen.

Ondanks dat beide organisaties elkaar mooi aanvullen was goede communicatie de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Rosanne Reinders van stichting Move hierover: 

     “De verschillen waar we tegenaan liepen hebben we bespreekbaar gemaakt. Dat
      is volgens mij de essentie van samenwerken. Niet per se dat je het altijd met elkaar
      eens bent, maar dat je samen tot een oplossing komt.”

Inmiddels hebben ze er samen voor gezorgd dat al vele leerlingen een betere keuze hebben kunnen maken voor een vervolgopleiding of werk.