RRA

RRA is een jonge organisatie die bestaat uit jongeren, werkgevers, overheden en hulpverleners, waaronder de Rotterdamse Douwers.

Doelstelling

De RRA heeft als missie zoveel mogelijk zogenoemde ‘spookjongeren’ die willen werken, te bereiken en aan het werk helpen. Dit willen ze doen door jongeren duurzaam te laten re-integreren door middel van betaald werk of een passende (BBL-)opleiding.

Doelgroep

Rotterdamse ‘spookjongeren’, jongeren die veelal niet in beeld zijn van de gemeente, van 16 t/m 27 jaar zonder werk, opleiding of uitkering. Vaak woonachtig in achterstandswijken en geen positief netwerk om zich heen dat kan bijdragen aan een toekomstperspectief.

Programma

Begeleiden en ontwikkelen van jongeren, onder meer via een Bootcamp. Deze community wordt gefaciliteerd door activiteiten waarin de jongeren met elkaar aan de slag gaan. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen, intervisies, inspiratiesessies maar ook ontspannende activiteiten zoals een gamenight. Daarnaast worden ook de werkgevers gezocht die goed passen bij de jongeren en hierin begeleid.

Lessen

Lessen delen we graag zodra het onderzoek is afgerond.

Succesfactoren

  • De ‘straatmethodiek’ om jongeren te bereiken differentieert RRA van bestaande initiatieven en trajecten. Hiermee wisten ze al 70 jongeren te bereiken.

  • De bootcamp als startschot van een community van een stimulerend sociaal netwerk waardoor de jongeren ook informeel gemotiveerd worden.

  • Het contact met zowel werkgevers als de jongeren maakt dat dit project fragmentatie verminderd.

Vervolg

De combinatie van zowel het vinden van de ‘spook’ jongeren die nu niet in beeld zijn, het begeleiden naar en het voorbereiden op een nieuwe baan de matching van jongeren aan passende vervolgstap is een grote meerwaarde.