De weg vrij naar werk

In de alliantie De weg vrij naar werk werken de Rotterdamse Douwers en de Beroepentuin samen om jongeren die net uit detentie komen aan het werk te helpen.

Doelstelling

In de alliantie De weg vrij naar werk werken de Rotterdamse Douwers en de Beroepentuin samen aan een duurzame uitstroom van jongeren uit detentie naar werk. Het doel is om de kans op een stabiel leven met voldoende toekomstperspectief en minder kans op terugval in crimineel gedrag te vergroten.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar die net uit detentie komen.

Programma

De jongeren die uit detentie komen worden in een mentortraject begeleid door de Rotterdamse Douwers. Bij de Beroepentuin volgen de jongeren een opleiding. Daarnaast ontvangen ze, waar nodig, ondersteuning op het gebied van schulden en huisvesting.

Lessen

  • Instroom vanuit de Douwers verliep lastiger dan verwacht. Dit kwam doordat de geselecteerde jongeren en wat zij nodig hadden volgens de Douwers, volgens hen niet aansloot bij de diensten en het aanbod van de Beroepentuin. Besloten is om in  de laatste maanden instroom te laten verlopen via de reguliere kanalen van de Beroepentuin.

  • Verdere lessen delen we graag zodra het onderzoek is afgerond.

Succesfactoren

Succesfactoren delen we graag zodra het onderzoek is afgerond.

Vervolg

Het project loopt tot 31 maart 2023. In totaal zijn er dan zo’n 50 jongeren begeleid en ondersteund door de Douwers en de Beroepentuin. 

De weg vrij naar werk

In de alliantie De weg vrij naar werk werken de Rotterdamse Douwers en de Beroepentuin samen om jongeren in de leeftijd 15-27 jaar die net uit detentie komen aan het werk te helpen. De jongeren worden in een mentortraject begeleid, volgen een opleiding en ontvangen ondersteuning op gebied van schulden en huisvesting (waar nodig). Zo vergroten we de kans op een stabiel leven met toekomstperspectief en minder kans op terugval in crimineel gedrag. 

Lees hier meer over alliantie De weg vrij naar werk