Talentontwikkeling

In de alliantie Talentontwikkeling bieden stichting Move en SOVEE gezamenlijk een Talent Traineeship aan voor leerlingen van het derde en vierde jaar van het vmbo.

Doelstelling

Het What’s Next-programma laat vmbo-leerlingen op basis van hun eigen talenten inzien welke mogelijkheden zij hebben op de arbeidsmarkt, zodat zij betere keuzes maken in de overgang naar het mbo om zo hun kansen op passend werk te vergroten. 

Doelgroep

De alliantie Talentontwikkeling richt zich op vmbo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar.

Programma

What’s Next is een unieke, eigentijdse lessenreeks voor de vmbo-jongere van nu. Met aandacht voor zelfvertrouwen, motivatie en eigenaarschap. Gericht op kennis, talentontwikkeling en ervaring, zodat de vmbo-jongere van vandaag leert om te gaan met de keuzes van morgen.

Lessen

  • Het is nog te vroeg om te zeggen in hoeverre het What’s Next-programma bijdraagt aan het maken van een keuze voor een vervolgopleiding of werk.

  • Het kortdurende programma behaalt op dit moment resultaten die vergelijkbaar zijn met de resultaten van het langdurige programma.

Succesfactoren

  • Ontdekken van eigen talenten en kansen op de arbeidsmarkt via loopbaanontwikkeling.

  • Na afloop van het programma denken de leerlingen positiever over hun keuze voor een vervolgopleiding.

Vervolg

Omdat er in het kortdurende programma vergelijkbare resultaten worden behaald als het langdurige programma is het goed om het korte programma te blijven aanbieden aan scholen. Zeker wanneer dit voor de school beter uitkomt vanwege de planning en beschikbaarheid van leerkrachten. Verder is er vervolgonderzoek nodig om te zien of het programma bijdraagt aan betere keuzes op gebied van vervolgopleiding en werk.

Talentontwikkeling

In de alliantie Talentontwikkeling bieden stichting Move en SOVEE gezamenlijk een Talent Traineeship aan voor leerlingen van het derde en vierde jaar van het vmbo. De Alliantie wil jongeren op basis van hun eigen talenten in te laten zien welke kansen zij hebben op de arbeidsmarkt. Daarmee kunnen ze een betere keuze maken voor een vervolgopleiding of werk.

Meer lezen over alliantie Talentontwikkeling ➞