Alliantie De Weg Vrij Naar Werk

In de alliantie De weg vrij naar werk werken Aldo Baljet en Erik Schoormans van de Rotterdamse Douwers samen met Henk van der Beek van De Beroepentuin. Samen zetten ze zich in om jongeren in de leeftijd 15-27 jaar die net uit detentie komen aan het werk te helpen. Om dit te bereiken worden de jongeren begeleid en ondersteund om daarmee de weg naar werk vrij te maken. 

De jongeren die uit detentie komen worden in een mentortraject begeleid door de Rotterdamse Douwers. Bij de Beroepentuin volgen de jongeren een opleiding. Verder ontvangen ze ondersteuning op het gebied van schulden en huisvesting (waar nodig). Het uiteindelijke doel is duurzame uitstroom van jongeren uit detentie naar werk. Zodat ze meer kans hebben op een stabiel leven met voldoende toekomstperspectief en minder kans op terugval in crimineel gedrag. 

In de eerste projectfase - april 2021/april 2022 - wordt beoogd om 30 jongeren uit detentie te begeleiden en ondersteunen.