#jongerenenwerk

De Youth Challenge

  • Iris Weges
  • 02 / 03 / 2022

Eind ‘21 is UNICEF Nederland gestart met het project ‘de Youth Challenge’ [PB1] dat zich richt op Jongeren & Werk. In de Youth Challenge werken jongeren samen met mentoren uit het bedrijfsleven aan diverse sociale innovaties die jongeren helpen in de transitie van school naar werk.

Het is de eerste editie van de Youth Challenge. Juist daarom wil UNICEF Nederland samen met Regioplan door middel van een MEL-plan[WK2] meer inzicht krijgen in de werking van Youth Challenge. Wat werkt? Wat zijn verbeterpunten? En hoe kan dit worden toegepast? Het project draait al in verschillende landen en de ervaring leert dat sommige van deze projecten ook echt geïmplementeerd kunnen worden op scholen en bij bedrijven. Er zit dus veel potentie.

Tijdens de Youth Challenge identificeren jongeren zelf de uitdagingen en obstakels waar zij tegenaanlopen in de overstap van school naar werk. Onder begeleiding van mentoren gaan ze vervolgens ook zelf aan de slag met het werken aan oplossingen. Hierbij speelt Human Centred Design - een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van creativiteit, talent en wijsheid van de doelgroep, in dit geval de jongeren - een centrale rol.

De Youth Challenge richt zich op een drietal doelen:

  1. Skills; focus ligt hierbij op de jongeren zelf en het ontdekken van sterktes en zwaktes, talentontwikkeling en het ontwikkelen van vaardigheden als veerkracht en aanpassingsvermogen – zogenaamde 21-eeuwse vaardigheden.

  2. Oplossingen; waarbij jongeren hun talenten inzetten voor sociale innovaties en elkaar helpen bij de transitie van school naar werk.

  3. Jongerenparticipatie; erop gericht om de directe omgeving van jongeren zoals werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeenten, te laten ervaren en realiseren dat het centraal stellen van jongeren bijdraagt aan een succesvolle transitie van jongeren naar de arbeidsmarkt.

Het project van UNICEF Nederland sluit goed aan bij Platform Jongeren & Werk. De Youth Challenge richt zich op talentontwikkeling en het bieden van oplossingen voor betere aansluiting van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Wat het project extra bijzonder maakt is de focus op jongerenparticipatie. De Youth Challenge geeft andere allianties een mooie kans om te leren van een grote partij als UNICEF. Anderzijds verwacht UNICEF een hoop te kunnen leren van de alliantiepartners op het snijvlak jongeren en werk, gezien dit laatste een relatief nieuw thema is voor ze. Dit laat ook precies de kracht van het platform zien: kennis delen en het verbinden van partijen met eenzelfde missie.

UNICEF Nederland werkt in de Youth Challenge samen met een aantal mooie partners. CNV Jongeren is de uitvoerende partner die de jongerenteams van a tot z begeleid. Albeda is de onderwijspartner. Butterfly Works is als design thinking agency de partner die de bootcamp faciliteert. Daarnaast wordt de Youth Challenge financieel ondersteund door o.a. Fonds 21, Cognizant, de Janivo Stichting en uiteraard de Goldschmeding Foundation.