Jongeren en Werk

Even opnieuw voorstellen...

  • Iris Weges
  • 25 / 10 / 2023
  • Leestijd: 4 min
LinkedIn post bekijken

𝔼𝕧𝕖𝕟 𝕠𝕡𝕟𝕚𝕖𝕦𝕨 𝕧𝕠𝕠𝕣𝕤𝕥𝕖𝕝𝕝𝕖𝕟... Onderzoeksbureau Regioplan.

Regioplan is als onafhankelijk onderzoekspartner aangesloten bij het Platform Jongeren & Werk. Hiervoor onderzoeken ze de werking van de verschillende initiatieven en halen daaruit lessen op om jongeren aan het werk te helpen en te houden. Op deze manier dragen ze bij aan de impact van het Platform.

In het onderzoek kijkt Regioplan naar de werkzame elementen van de initiatieven, naar de mate waarin de doelen worden bereikt en de verklaringen daarvoor, en naar mogelijkheden om de initiatieven op te schalen. Hiervoor voeren ze kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit.

Het onderzoek heeft al meerdere mooie lessen opgeleverd. Als een belangrijke rode draad komt 𝗵𝗲𝘁 𝗯𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗻 𝗮𝗮𝗻𝗱𝗮𝗰𝗵𝘁 op meerdere manieren naar voren:

Door voldoende aandacht te hebben voor de kenmerken van de jongeren die worden begeleid, kan maatwerk worden geboden. Hierdoor is er oog voor de individuele behoeften, vaardigheden en omstandigheden van de jongeren waardoor zij effectief kunnen worden begeleid in hun ontwikkeling. Tegelijkertijd is het van belang om voldoende aandacht voor samenwerking met belangrijke partners te hebben, zoals werkgevers, het jongerenwerk en onderwijsinstellingen.

Deze samenwerking helpt bij het bereiken van jongeren, het leren van de benodigde vaardigheden en om hen na het programma van het initiatief te kunnen koppelen aan een geschikte werkgever.

Naast het onderzoek voor het Platform Jongeren & Werk doet Regioplan ook ander onderzoek gericht op het optimaal laten meedoen van jongeren aan de samenleving. Dit doen ze voor verschillende opdrachtgevers. Het onderzoeksteam dat zich inzet voor het Platform bestaat uit Miranda Witvliet, Noor Galesloot en Mariska Veenstra.