Jongeren en Werk

Overzicht nieuwe kennis 2021

  • Iris Weges
  • 27 / 05 / 2021
  • Leestijd: 15 min

Tijdens de coronacrisis is de kansenongelijkheid onder jongeren flink toegenomen met grote gevolgen voor de arbeidsparticipatie van deze benadeelde jongeren. Dit resulteert in een verhoogde jeugdwerkloosheid, terwijl deze in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis juist was afgenomen. 

Dit blijkt uit onderzoek van onze onderzoekpartner Regioplan die deze ontwikkelingen en recente beleidsontwikkelingen beschreven heeft in het Overzicht Nieuwe Kennis 2021

Hierin is onder andere te lezen dat met name uitstromers zonder diploma en MBO-BOL-afgestudeerden een verminderde kans op een baan hebben. Ook blijkt dat het voor ex-gedetineerden (een nieuwe doelgroep binnen het platform Jongeren & Werk) op allerlei fronten een uitdaging is om werk te vinden en te behouden. Waar de uitdagingen voor deze groep precies liggen en hoe projecten gericht op arbeidstoeleiding hierop in kunnen spelen, is ook te lezen in het Overzicht Nieuwe Kennis 2021. (Klik op de titel om het PDF-bestand te openen)

Overzicht nieuwe kennis jongeren & werk 2021 | Regioplan