Jongeren en Werk

Rebel draagt het stokje over

  • Iris Weges
  • 16 / 05 / 2023
  • Leestijd: 8 min

Interview met Platformmanager Wouter Vos

"Het is mooi om bij te kunnen dragen aan projecten waardoor jongeren weer perspectief krijgen op deelnemen aan de samenleving. Als adviseurs staan we doorgaans wat verder van de praktijk. Voor mij persoonlijk is het belangrijk om te zien wat er met onze adviezen gebeurt. Het was fijn om samen met sociaal ondernemers stappen te kunnen nemen en de effecten ervan te zien." 

Waarom draagt Rebel het platform-management over?

"We merken dat we het platform in de volgende fase is gekomen. Toen we begonnen stond het Platform in de kinderschoenen. Wij hebben onszelf tot doel gesteld om het platform verder te professionaliseren en om stappen te zetten met de alliantiepartners. Dat is gelukt. We hebben een professionele website en LinkedIn-pagina; de basis is op orde. In een fase waarin meer met allianties samen moet worden gewerkt om vervolgstappen te zetten, is het goed dat dat met een frisse blik wordt gedaan."

Wat zijn de vervolgstappen voor het platform?

"Met de allianties die er nu zijn gaat er gekeken worden hoe die kunnen groeien en opschalen. We hebben mooie initiatieven die toffe dingen doen en we geloven er echt in. De vraag die nu centraal staat, is: hoe ga je daar duurzaam mee om als platform? De allianties moeten een zekere zelfstandigheid gaan krijgen. Daarnaast zit Goldschmeding zelf ook in een vervolgfase in termen van professionalisering en groei. Daardoor zijn ze zelf in staat om invulling aan deze volgende stap te geven." 

Wat is jouw visie op jongeren en hun aansluiting op de arbeidsmarkt in Nederland? 

"Ondanks grote inspanningen van allerlei instanties zie ik meer jongeren dan ooit die maar heel beperkt meedoen aan de samenleving; die zich niet gehoord voelen; die het idee hebben dat deze samenleving niet van of voor ze is. En mijn stelling is dat als je doet wat je altijd al deed, je krijgt wat je al had. We doen dit al jaren, en we weten het tij niet te keren. Dus dan moet je dingen anders gaan doen. 

We moeten op zoek naar creatieve, nieuwe, innovatieve manieren om deze jongeren een goede start te geven. En dat is wat ik vind bij de sociaal ondernemers die wij ondersteunen. Die doen dingen nét even anders. Ze staan dichter bij de jongeren, of weten ze ze te raken op een manier die onze standaardoplossingen in de samenleving niet bieden. Het maatwerk dat deze sociaal ondernemers leveren heeft de toekomst.

Niet alles hoeft maatwerk te worden, maar de doelgroep die we zijn kwijtgeraakt onderweg, moet je bij wijze van spreken niet naar het jongerenloket sturen. De uitdaging bij het op kleinere schaal werken is natuurlijk de opschaling. Dat is de reden dat Goldschmeding en het Platform van toegevoegde waarde zijn. Wij zijn in staat de waardevolle initiatieven te helpen om te groeien en sterker te worden, waar gemeenten dat soms niet kunnen." 

Er zijn veel geleerde lessen door het Platform gedeeld. Springt er een voor jou uit?

"Een goed aanbod hebben voor jongeren betekent niet dat je ze bereikt. De belevingswereld van jongeren is zó anders dan die van de meeste mensen die de oplossingen verzinnen… dat kan soms volledig naast elkaar bestaan. Wat we hebben gezien is dat we een fantastisch aanbod klaar hadden liggen en dat er niet of nauwelijks gebruik van werd gemaakt. Toen hebben we ons echt afgevraagd waarom jongeren hier nou niet in een parade naartoe kwamen. Daarbij gingen we natuurlijk voorbij aan het feit dat jongeren heel druk zijn met andere dingen van hun leven, en zich niet altijd aangesproken voelen door de oplossing zoals wij die aanbieden.

De stap die we nu met het platform gezet hebben is dat we veel meer aandacht hebben voor de leefwereld van jongeren en de taal waarin we ze aanspreken. Ons aanbod is veel meer gericht op hun wereld dan de onze. En daarmee hebben we veel meer succes. 

Onze nieuwe allianties, RU Content en RRA, zijn daar goede voorbeelden van. Het programma wordt gedraaid door ondernemers die dondersgoed weten hoe de belevingswereld van jongeren in elkaar steekt, want ze komen er zelf vandaan."

Wat is je hoop voor de rol van het Platform in de toekomst?

"Ik hoop dat het platform in de toekomst een aantal van de projecten die we steunen de springplank kan bieden naar veel grotere schaal en veel meer impact. Ik hoop dat daarmee ook jongeren uit andere gemeenten geholpen worden met de aanpak die we nu lokaal hebben doorontwikkeld. Het Platform zou een soort etalage moeten zijn voor voorbeelden van effectieve projecten op het gebied van jongeren en werk. 

We vinden allemaal dat je jongeren alleen goed kunt helpen als je dat integraal doet. Daarbij gaat het ook om het tegengaan van schulden en zorgen dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Soms is het voor jongeren een kwestie van de rust en de ruimte nodig hebben om überhaupt iets te kunnen leren. En dat proberen we in projecten wel, maar dat is voor ons ook een uitdaging! We zijn Platform Jongeren & Werk, niet jongeren & huis, of jongeren & schulden. We denken het meeste impact te kunnen maken door ons te richten op een specifiek onderwerp, maar dit loopt ook tegen z’n eigen grenzen aan. Dus dat is voor het Platform een zoektocht die nog voortgezet zal worden. 

We willen de Goldschmeding Foundation bedanken dat we dit hebben mogen doen. De afgelopen drie jaar hebben we ons met gedeelde passie en enthousiasme ingezet. We hebben er alle vertrouwen in dat de drive voor impact wordt voortgezet nu we het stokje overdragen!" 

Platformmanager Wouter Vos