RRA

RRA is een jonge organisatie die bestaat uit jongeren, werkgevers, overheden en hulpverleners, waaronder de Rotterdamse Douwers.

Doelstelling

Zoveel mogelijk 'spookjongeren' helpen bij het vinden en behouden van een betaalde baan met toekomstperspectief. Daarbij verbinden ze twee werelden die elkaar niet vanzelfsprekend kruisen en activeren ze talent, gevormd door de straat. 

Doelgroep

Rotterdamse ‘spookjongeren’, jongeren die veelal niet in beeld zijn van de gemeente, van 16 t/m 27 jaar zonder werk, opleiding of uitkering. Vaak woonachtig in achterstandswijken en geen positief netwerk om zich heen dat kan bijdragen aan een toekomstperspectief.

Programma

Begeleiden en ontwikkelen van jongeren vanuit ervaringsdeskundigheid; de community stimuleert een positieve ontwikkeling, waarbij de bootcamp een belangrijk programma-element is waarin de jongeren de straatmethodiek transformeren naar gewenst gedrag in het werkende leven. Door middel van inspiratiesessies, trainingen, intervisies en begeleiding, zorgt RRA voor duurzame uitstroom naar banen met perspectief.

Lessen

Lessen delen we graag zodra het onderzoek is afgerond.

Succesfactoren

  • De ‘straatmethodiek’ om jongeren te bereiken differentieert RRA van bestaande initiatieven en trajecten. Hiermee wisten ze al 70 jongeren te bereiken.

  • De bootcamp als startschot van een community van een stimulerend sociaal netwerk waardoor de jongeren ook informeel gemotiveerd worden.

  • Het contact met zowel werkgevers als de jongeren maakt dat dit project fragmentatie verminderd.

Vervolg

De resultaten zijn tot op heden veelbelovend; 75% van de jongeren dat de bootcamp afrondt, werkt nog steeds en is tevreden met zijn/haar werkplek. De propositie staat en momenteel focust RRA zich op het opschalen van de bootcamps om zo meer jongeren van dienst te kunnen zijn. 

Updates van deze alliantie