Jongeren en Werk

Interview met Fheonna van der Helm & Peter Brouwer

  • Iris Weges
  • 19 / 07 / 2023
  • Leestijd: 8 min

Fheonna, jij bent net begonnen als Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt bij de Goldschmeding Foundation. Kun je iets over jezelf vertellen?

Fheonna: Ik heb een achtergrond in de fondsenwerving, partnership- en relatiemanagement. Ik ben werkzaam geweest in verschillende sectoren: de cultuursector, zorg- en welzijn en het onderwijs. Vanuit mijn studie kunst- en cultuurwetenschappen is mijn fascinatie voor de filantropie ontstaan. Ik vind het bijzonder hoe privaat geld wordt ingezet voor het algemeen nut en hoe succesvolle ondernemers graag hun steentje bijdragen aan een betere wereld. 

“Thuis leerde ik dat we meer naar elkaar moeten omkijken. Ik heb een bi-culturele achtergrond, waardoor ik het beste van beide werelden heb meegekregen. Ik ben me bewust van de kansen die ik daardoor heb gekregen.” – Fheonna

Dat is waarom ik op persoonlijk vlak heel veel heb met kansengelijkheid. Ik voel me heel erg betrokken bij jongeren: ze zijn nog heel erg open, nieuwsgierig en onbevangen. Die nieuwsgierigheid kan door omstandigheden worden ingeperkt – door een moeilijke thuissituatie bijvoorbeeld.  

Wat ga je voor het Platform Jongeren & Werk doen?

Fheonna: het Platform Jongeren & Werk steunt praktijkprojecten, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek, die jongeren helpen die graag willen werken maar moeite hebben om werk te vinden. Met donaties brengen we verschillende projecten bij elkaar en kijken we wat werkt. Dingen die werken voor jongeren gaan we eerst lokaal testen en uitwerken en daarna landelijk uitrollen. We streven naar structurele verandering om een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt te bereiken. 

De Goldschmeding Foundation bevindt zich in een transitiefase, qua groei en professionalisering. Daarbij is het passend om het platform ‘naar binnen’ te halen. Ik ga het contact onderhouden met partijen die we steunen en het onafhankelijk onderzoeksbureau Regioplan. Ook ga ik nieuwe partijen scouten die mooi aansluiten bij onze doelstellingen.

Peter, de voormalige platformmanagers bij Rebel gaven aan dat de volgende stap voor het platform ‘groei en opschaling’ is. Wat houdt dit in?

Peter: de Goldschmeding Foundation wil uiteindelijk grote impact realiseren. Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt heeft als doelstelling dat iedereen die kan en wil werken, kan participeren op de arbeidsmarkt (doelstelling voor 2050). Dat betekent dat wij vooral initiatieven steunen die aanpakken hebben die écht werken, die uiteindelijk grote aantallen jongeren kunnen ondersteunen. 

Sinds 2017 zijn er meerdere projecten die we meer dan 1 periode ondersteunen. Met behulp van de inzichten van onderzoeksbureau Regioplan kijken we voor meerdere projecten naar de mogelijkheden om te groeien: om de doelgroep te verbreden of naar andere plekken in het land uit te breiden. In die groeifase is het ook belangrijk de inzichten te delen; wat het oplevert en wat ervoor zorgt dat het effectief is. 

Opschalen is de stap erna: dan weten we van een bepaalde aanpak hoe het werkt; wat het oplevert; en hoe we ervoor gaan zorgen dat dit zo breed mogelijk zijn werking kan krijgen. De rol van de Goldschmeding Foundation is primair financier, maar daarbij willen we ook kennis en netwerk bieden. Voor de opschaling zullen we initiatieven niet altijd zelf blijven financieren. Nu zijn er soms al andere fondsen betrokken bij financiering, maar voor echte opschaling zal er uiteindelijk financiering moeten zijn van partijen die er eigenlijk over gaan, zoals gemeenten, UWV en werkgevers. Het idee is dat zij de financiering op de lange termijn overnemen vanuit de wetenschap dat een bepaalde aanpak werkt en aan hun doelstellingen bijdraagt.

Hoe past het Platform Jongeren & Werk binnen het Programma Inclusieve Arbeidsmarkt van de Goldschmeding Foundation

Peter: Het impact statement van ons programma is: "Een arbeidsmarkt waarin iedereen die kan en wil, een bijdrage aan de maatschappij levert (werkt), en daarmee in het eigen levensonderhoud kan voorzien.” We richten ons vooral op groepen voor wie die arbeidsmarktsituatie niet vanzelfsprekend is.  

Jongeren zijn een grote groep van de toekomstige beroepsbevolking. Het is voor hen heel belangrijk om al vroeg in de stappen richting hun loopbaan te zorgen dat ze aansluiting met de arbeidsmarkt maken. We weten dat als dat niet lukt in het begin van je werkzame leven, het alleen maar lastiger wordt om later die stap alsnog te maken. Als je dan gaat solliciteren bij een werkgever, zonder diploma, en je hebt de afgelopen drie jaar ook niet gewerkt, begin je met 3-0 achterstand. 

"We richten ons op jongeren met een migratieachtergrond, jongeren zonder startkwalificatie, een detentieverleden, of jongeren met een verslaving. Dat zijn allemaal dimensies die ervoor kunnen zorgen dat hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaarder is.” – Peter

Fheonna: We merkten bij de allianties dat ze moeite hebben om de doelgroepen van jongeren te bereiken. We kwamen erachter dat sommige jongeren allerlei problemen hebben waardoor ze nog niet toe zijn aan de stap naar de arbeidsmarkt. Daarom is onlangs een Open Call gepubliceerd met de vraag of partijen die al met jongeren werken, hun ideeën – rondom de stap naar werk – bij ons wilden aandragen. Wij hebben mooie reacties hierop ontvangen, daar gaan wij nu verder mee aan de slag.

Zo is de alliantie RU Content – een project dat nu loopt -, een samenwerking tussen Breaking Barriers Building Bridges en Stichting wedowe een mooi voorbeeld. Waar zij uniek en goed in zijn, is dat zij goede aansluiting hebben met de groep jongeren waar het om gaat – jongeren met een Eritrese achtergrond.   

Wouter Vos, voormalig platformmanager vanuit Rebel, sprak onlangs in zijn interview de hoop uit dat het platform in de toekomst een aantal projecten de springplank kan bieden naar veel grotere schaal en veel meer impact. Het Platform zou een soort etalage moeten zijn voor effectieve projecten op het gebied van jongeren en werk. Willen jullie de plannen daarvoor toelichten?

"De eerste fase waarin we de initiatieven steunen is meestal een experimentele fase. Daarin is ruimte om te testen wat werkt. Wanneer bekend is welke aanpak en methodieken werken, is dat een mooi moment om dit met de buitenwereld te delen." – Fheonna

Peter: Dit zijn parallelle sporen – uiteindelijk willen we dat de aanpak van onze initiatieven veel jongeren helpen. Afhankelijk van de situatie kan dat betekenen dat wij vanuit het Platform langere tijd investeren om een initiatief zelf tot opschaling te brengen. Maar op een gegeven moment zal het initiatief het Platform ontstijgen, omdat het Platform is bedoeld voor de pilot- en groeifase. Het Platform heeft dan als springplank gefungeerd en dan kan het initiatief zelf verder groeien. Parallel in dat hele proces staat de etalage open. 

Wij zijn een ANBI-stichting, dus alles wat wij doen is openbaar. We willen laten zien aan de buitenwereld wat voor gave sociale initiatieven er zijn, zodat zoveel mogelijk partijen daarmee hun voordeel kunnen doen. 

Kennis delen betekent hopelijk dat andere initiatieven het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.” – Peter

–––

Interview met Fheonna van der Helm (Projectmanager Inclusieve Arbeidsmarkt) & Peter Brouwer (Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt)

Fheonna van der Helm (Goldschmeding Foundation)