MBO & arbeidsmarkt

Slaat een brug tussen opleiding en arbeidsmarkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doelstelling

De alliantie MBO & arbeidsmarkt slaat een duurzame brug tussen opleiding en arbeidsmarkt, met weinig uitval tot gevolg. Dit bereiken ze door jongeren tijdens hun opleiding, stage én gedurende de eerste stappen op de arbeidsmarkt te begeleiden.

Doelgroep

De studenten zijn tussen de 16 en 23 jaar oud met een zeer diverse culturele en etnische achtergrond en volgen een opleiding binnen het entreeonderwijs van het Albeda College in Rotterdam in het schooljaar 2021/2022. Hun schoolcarrière is tot nu toe niet heel soepel verlopen. Vaak weten ze niet goed ‘wat ze later willen worden’, hebben weinig inzicht in wat realistische kansen voor ze zijn en hoe ze die kansen kunnen pakken.

Programma

Het programma bestaat uit een toepasbare methodiek die binnen het mbo-onderwijs ingezet kan worden. Deze methodiek, genaamd ‘oriëntatie op de arbeidsmarkt’, wordt gegeven door Buzinezzclub trainers en is recentelijk uitgevoerd op twee locaties van het Albeda College in Rotterdam en op deze scholen ingepast binnen het reeds bestaande vak Burgerschap.

Lessen

  • In deze verdiepende pilot draait het programma van de Buzinezzclub binnen en andere instelling, maar van echte verankering van het programma is nog geen spraken. 

  • Uit twee metingen gedaan op basis van de vragenlijsten ontwikkeld door SEO blijkt echter dat het programma niet tot wezenlijke verschillen heeft geleid met betrekking tot zelf-gerapporteerd zelfinzicht of kansen die jongeren zichzelf toedichten in hun zoektocht naar werk/opleiding.

  • De kwantitatieve doelstelling is in de praktijk niet behaald.

Succesfactoren

  • Het programma past goed binnen het programma en curriculum van het Albeda College.

  • Kwalitatieve doelstellingen zijn behaald: jongeren voelen zich verbonden met de trainers en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan met hun loopbaan.

  • Het merendeel van de jongeren wil zich ná het programma aanmelden voor het reguliere doorstroomprogramma van de Buzinezzclub.

Vervolg

Er zijn plannen dat KBA zich naast het geven van concrete adviezen ook meer conceptmatig bezig gaat houden met de aanpak, namelijk met de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat het programma van de Buzinezzclub ingebed kan worden binnen breder beleid. Hierover zijn al enkele contactmomenten tussen KBA Nijmegen en de Buzinezzclub geweest, maar beide partijen geven aan dat het wenselijk is dat deze samenwerking in de toekomst intensiever plaats zal vinden. 

Van MBO naar werk

❝ De abeidsmarkt van nu begrijpen is moeilijk voor leraren. Daarom introduceren wij ons gratis ROC-lesprogramma ‘Ga Dromen!’, waarmee we jongeren helpen met de overstap van MBO naar werk ❞ 

Aldus Leo van de Buzinezzclub. Als penvoerder van de alliantie MBO & Arbeidsmarkt richten zij zich op de overgang van MBO naar werk. De ambitie is om een duurzame brug te slaan tussen opleiding en arbeidsmarkt voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, door hen tijdens hun opleiding of stage en gedurende de eerste stappen op de arbeidsmarkt, te begeleiden. Want juist in die overgangsperiodes zijn jongeren extra kwetsbaar.

Lees meer over de alliantie MBO & Arbeidsmarkt ➞